Masinaehitus

Masinaehitus2021-06-14T11:59:27+03:00

- VäljakutseProjektLahendus -

Käärtõstuk

Eriotstarbeline konveier võimaldab transportida raskerehve massiga kuni 1500 kg ning maksimaalse läbimõõduga kuni 2350 mm. Seadmega on võimalik rehve liigutada ruumi igas kolmes suunas. Üles-alla liigutamiseks kasutatakse käärtõstukit, mille ajamiks on hüdrosilindrid. Põhisuunas (edasi-tagasi) liigutatakse rehve rullkonveieriga, mille ajamiks on vahelduvvoolu-reduktormootor. Põhisuunaga risti liigutatakse rehve kettkonveieriga, mis tõstetakse tööoperatsiooni hetkeks üles pneumosilindritega.

Manipulaator toodete visuaalseks kontrollimiseks

Seadet kasutatakse raskerehvide manipuleerimiseks nende kontrollimisel. Kontroll-laud võimaldab manipuleerida kuni 1500 kg kaaluvaid ning 2450 mm läbimõõduga rehve. Rehvi on võimalik liigutada edasi-tagasi, üles-alla, kallutada ning panna pöörlema ümber oma telje. Rehvi liigutatakse üles-alla käärmehhanismi ning hüdroajamiga. Ülejäänud liikumisteks kasutatakse vahelduvvoolumootoreid. Mehhanismi funktsionaalsuse saavutamiseks kasutatakse ka erinevaid pneumaatilisi lülitusmehhanisme.

Vahejahuti

Vahejahuti on eriotstarbeline seade raskerehvide jahutamiseks pärast rehvipressist väljumist. Suruõhk suunatakse jahutatavasse rehvi, et vältida defektide teket tootes. Seade on osa täisautomaatsest laosüsteemist. Masin koosneb põhiraamist, konveierist ja suruõhusüsteemist. Seadmega on võimalik jahutada maksimaalselt 2100 mm läbimõõduga rehve, mille mass ei ületa 1200 kg. Seade kaalub 12,5 tonni, on 4,3 m kõrge, 3 m pikk ning 3,4 m lai.

Kett-tõsteseade

Kett-tõsteseade rehvitoorikute väljastamiseks laost. Tõsteelementidena kasutatakse kettülekannet, vahelduvvoolumootorit ja lineaarjuhikuid.

Toote kontrollimise liin

Raskerehvide lao sisestus- ja väljastuskonveierid, kontroll-lauad ning järeljahutid. Kokku on alas 15 konveierit, millest kaks võimaldavad rehvi liigutada kolmes eri suunas (piki, risti, üles-alla), viis kahes suunas (piki, risti) ning kaheksa ühes suunas. 15 konveierist kaks on sildkonveierid.

Lintkonveierid

Lintkonveiereid kasutatakse rehvide ja velgede koostemasinale ettesöötmiseks. Alas on kaheksa lintkonveierit, mille ajamiks on vahelduvvoolu-reduktormootorid. Konveieritel kasutatakse spetsiaalseid pehme kattega NOVO-linte, et vältida velgede kahjustamist. Moodsal tehnoloogial põhinevad seadmed on konstrueeritud  kasutaja- ja hooldussõbrlalikuks. Velgede sisestuspunktis paigaldavad operaatorid velgedele triipkoodid, mida loetakse DATALOGIC-skanneriga. Ala juhitakse läbi Siemensi tööstuskontrolleri, WINCC- ja HMI-paneeli.

Rehvitõsterobot

Robotiala on projekteeritud tööks koos rehvide ja rataste koostemasinaga. Koostemasinast söödetakse rehvid gravitatsioonikonveierile. Robot asetab koostatud rattad alustele, kasutades aluse tuvastamiseks tööalas masinnägemist. Ala on piiratud turvaaedadega ning kaks tööala ustega. See tagab ohutuse ning töö suurema efektiivsuse. Alas kasutatakse Fanuci robotit, millele on konstrueeritud eriotstarbeline pneumaatiline haarats. Robot oskab vastavalt koostemasinast väljutatud rehvi kõrgusele valida sobiva tööplaani, kasutades selleks nii suhtlust koostemasinaga kui ka laser-kõrgusandureid.

Pöia moodustaja tõste haarats

Moodustaja haaratsit kasutatakse rehvi pöiamoodustaja vormide tõstmiseks. Seade võimaldab haarata eri läbimõõduga moodustaja segmente. Tõstmiseks kasutatakse ergonoomilist pneumaatilist telfrit, mis abistab operaatorit tõstmisel (tõstmise hetkel kompenseeritakse tõstetav mass). Haaratsit liigutatakse pneumaatiliselt. Kuna segmendid tõstetakse operaatori siruulatusest välja, kasutatakse siruulatuse suurendamiseks pneumaatilist abiliigutust. Selles seadmes kasutatakse pneumaatilist juhtimist ja juhtimisloogikat.

Revolver nummerdaja

Tegemist on rehvilindi markeerimiseks mõeldud seadmega, mis võimaldab servomootoreid ning pneumaatilist täiturit kasutades automaatselt toote seerianumbrit vahetada vastavalt vastavalt etteantud retseptile.

Pick-Up-konveier

Raskerehvide jahutamiseks ning automatiseeritud transportöörrobotile (AGV) üleandmiseks kasutatav kahe liigutusega konveier (lintkonveier + lineaarliigutus). Konveier asub tehase kitsas osas ning ruumis suurima efektiivsuse saavutamiseks liigutatakse konveieri osa lineaarmootoriga edasi-tagasi. Lintkonveieri ajamiks on servomootor.

Carrier

Masina ülesanne on transportida rehvipressis valminud raskerehv AGV-transportöörseadmeni. Seadme teeb eriliseks asjaolu, et rehv tuleb kätte saada kahe pressiliini vaheliselt alalt, kuhu traditsiooniline konveier selle rehvisuuruse transportimiseks ei mahuks. Seetõttu peab masina vagun ennast eri suundades liigutama. Seetõttu peab masina vagunil olema võime eri suundades liikuda. Teostatavad liigutused on lineaarliikumine piki seadme rööpaid, vaguni pööramine ümber oma telje, vaguni lineaarliikumine sobiva telje suhtes pööratuna (kokkupõrgete vältimiseks), vagunikorvi pööramine ümber oma telje (liikumine toimub kahel teineteise suhtes risti oleval teljel korraga, et masin mahuks ruumipiirangu sisse), lintkonveieri liigutus rehvi vagunikorvi ja korvist välja liigutamiseks. Kõiki liigutuste täiturmehhanismiks on servomootorid. Telgi liigutatakse kuulkruvidega lineaarjuhikutel.

Lindilõikur

Seadet kasutatakse rehvi tootmiseks vajalike laiade ning õhukeste lintide lõikamiseks. Lindi lõikamiseks kasutatakse pöördnuga. Seadme eripära on, et kogu lõikekonstruktsiooni saab pöörata konveieri liikumissuuna suhtes sobiva nurga alla. Konstruktsiooni liigutatakse muutuva raadiusega lineaarjuhikutel. Konveierit käitab vahelduvvoolumootor. Lõikeinstrumenti käitatakse servomootorit kasutades.

Rehvi proovistants

Stantsi kasutatakse värskelt ekstrudeeritud ning jahutusliini läbinud toorrehvist proovide võtmiseks. Seade paigaldatakse juba olemasolevale tööstusliinile konveieri peale. Seega peab stants olema võimeline kummilindi autonoomselt üles korjama ning läbi seadme ajama. Selleks kasutatakse topeltkonveieri lindis süsteemi, millega imetakse kummilint masinasse. Proovi võtmiseks kasutatakse pneumaatilist stantsi. Võetud proov transporditakse väikesemõõdulise konveieriga automaatselt katsekeskusesse. Kvaliteedi tagamiseks peab proovi võtma samast lindipiirkonnast nii enne kui ka pärast kummilindi jahutamist. Eelnevalt väljastantsitud ava tuvastatakse masinnägemisega.

Rebimisseade

Seda seadet kasutatakse toorkummiribade aluselt lahtitõmbamiseks ning rehvikoostemasinale ettesöötmiseks. Selleks kasutatakse Intraloxi moodulkonveierlinti ja SEW vahelduvvoolumootoreid. Küljelt küljele liigutatakse seadet manuaalselt. Seade on varustatud andurite ning autonoomseks tööks vajalike funktsioonidega.

Laorobot

See robot teenindab toorrehvide ladu, kus toorikute mass ulatub 300 kg-ni. Robotiga on võimalik liigutada rehvitoorikut piki ladu, pikiliikumisteljega risti riiulisse ja üles-alla erinevate positsioonide vahel. Toorikut haaratakse seestpoolt haaratsiga, mis võimaldab venitada tooriku riiulise asetamiseks õigesse kujusse.

Tükeldus seade

Eriotstarbeline seade sõiduauto rehvide saagimiseks. Seadet kasutatakse tootearendus valdkonnas.

Tõsterakised

Kui töö nõuab spetsiaalset tõsterakistust siis rätseplahendusena valminud tõsteseadmed saate meilt.