Automaatikalahendused

 • Nõuetekohane projekteerimine
 • Seadmete programeerimine
 • Automaatikakilpide valmistamine
 • Kilbi skeemide koostamine ja teostus

Hooldus ja remont

 • Osutame tööstusautomaatika remondi- ja hooldusteenust
 • Koostame hooldusplaane
 • Varuosad

Tööstusseadmete kaasajastamine

 • Vanade seadmete hetkeseiu hindamine
 • Tasuvuse analüüs
 • Töötsükli arvutamine
 • Olemas olevate süsteemide sedamete asendamine kaasaaegasetega
 • Manuaalseadmete digitaliseerimine

Turvasüsteemid ja tööohutus

 • Viime seadme/tootmise kaasaegsetele turvastandarditele vastavaks
 • Koostame riskianalüüse
 • Projekteerime turvalahenduse vastavalt meiepoolt koostatud riskianalüüsile
 • Turvalahenduste ehitus
Võtke meiega ühendust